Brandfare

Brand kan forsage fare for mennesker og dyr, skader på inventar og maskiner, produktionsstop med deraf følgende kundeflugt, manglende omsætning og fare for konkurs.

80 procent af alle de virksomheder, der har været udsat for en større brand, eksisterer ikke fem år senere! Selv ikke en stor forsikringssum kan genetablere et tabt kundegrundlag.

Termografering bidrager til at sætte fokus på forebyggende tiltag til forhindring af brand forårsaget af elektriske anlæg.

 

Eksempler på brandfare

I en dårlig el-forbindelse udvikles der varme, og varmegang i elektriske ledninger er en hyppig brandårsag. Det gælder især ledninger isoleret med pvc, der oftest anvendes i styre- og effekttavler.

Pvc udvikler nemlig klorgas, når temperaturen overstiger 70 °C . I kontakt med kobber udvikler klorgas saltsyre, der skaber korrosion og dermed endnu dårligere kontakt i samlingspunktet.

Dårlige kontakter skaber høje varmegange og dermed øget risiko for brand.

Termografering konstaterer dårlige forbindelser.

Ved hjælp af termografering kan man lokalisere de steder, hvor der er en potentiel risiko for brandudvikling.

Termografering er ikke kun for store fabrikker og erhvervsejendomme; det er et godt og fornuftigt tiltag for såvel private boliger som erhvervsvirksomheder, hvor man ønsker

”at forebygge frem for at heldbrede”.

 

Hvorfor at dit forsikringsselskab anbefaler termografering

Se her
brandbil1
Untitled-1_3