El-Termografi

Elektriske installationer er konstant udsat for forskellige kræfter i form af vibrationer, fugt, smuds, korrosion og mekanisk slitage.

I alle ledninger og tilkoblingspunkter udvikles der varme. Når strømstyrken varierer eller bliver slået til og fra, varierer temperaturen også.

Hver gang der sker en temperaturændring, vil komponenterne henholdsvis udvide sig og trække sig sammen, og det bevirker, at en samling efterhånden kan løsne sig og skabe dårlig forbindelse og fejl.

Når en dårlig forbindelse først er begyndt at udvikle sig, forsvinder den ikke af sig selv. Fejlen vil derimod med tiden kunne forårsage driftsstop og i værste fald lysbuer, brand eller eksplosion.

Ved termografering kan der påvises fejl og mangler, der ikke kan opdages med visuel kontrol, og det gælder erfaringsmæssigt ikke kun gamle anlæg.

Ved termografering får man samtidig en visuel gennemgang af hele anlægget.

Der vil sammen med termografirapporten være kommentarer om eventuelle andre tiltag, der kan være med til at sikre el-installationen.

Hvorfor at dit forsikringsselskab anbefaler termografering
SE HER

Kabelsko med dårlige forbindelser

Dårlig forbindelse i sikringselement