Blowerdoor-Test

I dag er der krav om, at nye huses tæthed skal kontrolleres, inden beboerne flytter ind. Det sker med en såkaldt”blowerdoor-test”.

FAQ

Vi har samlet de mest stillede spørgsmål lige her

Siden 1. april 2006 har det været et lovkrav i bygningsreglementet, at tætheden i nye huse skal kontrolleres.
Hvis du selv bygger et nyt hus, er det dit ansvar at få foretaget en tæthedstest. Køber du derimod huset af et typehusfirma, er det firmaet, der skal sørge for at få testen udført, inden du overtager huset.
Kommunerne har siden 2008 haft pligt til at kontrollere, om tæthedsprøvningen er blevet udført, inden de giver tilladelse til, at huset må tages i brug.
Der er flere grunde til, at dit hus bør være tæt:
Hvis huset er utæt, slipper varmen ud, og du skal bruge meget mere varme for at holde huset behageligt varmt.
I et meget utæt hus vil der være træk, og desuden vil gulve og vægge føles kolde på overfladen. Det gælder også, selvom huset er velisoleret.
I utætte huse kan varm luft, som indeholder meget fugt, trænge ud i de koldere konstruktioner. Her vil fugten sætte sig som kondens, og det kan give problemer med råd og skimmelsvamp, f.eks. kan træet i tagkonstruktionen rådne.

Hvis du køber et nyt hus af et typehusfirma eller du af andre årsager ikke selv har stået for byggeriet, bør du sikre dig, at derer lavet en blowerdoor-test på huset. Du skal bede om at få udleveret den testrapport, som firmaet der har udført testen har udfærdiget.
På den af de første side i testrapporten kan du se, om bygningsreglementets krav til husets tæthed er overholdt. Bygningsreglementets krav er, at luftskiftet ikke må være større end 1,5 liter pr. sekund pr. kvadratmeter opvarmet husareal, når der foretages en trykprøvning med 50 Pa (pascal) over- eller undertryk.
Se rapport

Du bør få foretaget blowerdoor-testen, når råhuset er klart, men før der bliver lagt gulve, sat loft- og vægbeklædning op og huset bliver malet indvendigt. Det er nemlig både lettere og billigere at udbedre eventuelle utætheder, inden huset bliver gjort
helt færdigt.

Det er dog vigtigt, at alle dampspærrer er monteret og installationer er trukket, f.eks. elkabler og vandrør til koldt og varmt vand, inden tæthedstesten. Der opstår nemlig ofte utætheder, når der skal laves huller til disse installationer.

Blowerdoor-testen bliver udført på følgende måde:

En dør i huset erstattes med en særlig dør der er helt tætsluttende og
lufttæt og har en ventilator indbygget.
Ved hjælp af ventilatoren blæser man luft ind i huset og skaber derved et overtryk inde i det. Overtrykket gør, at luften vil trænge ud gennem sprækker og andre utætheder.
Ved at måle, hvor meget luft der skal blæses ind i huset pr. sekund for at holde overtrykket i huset konstant, får man et mål for, hvor tæt huset er.

Man kan også skabe et undertryk ved at suge luft ud af huset. Det vil trække luft udefra ind i huset gennem utæthederne.
Som regel bliver husets tæthed målt både ved hjælp af både overtryk og undertryk. Husets tæthed bliver så opgjort som et gennemsnit af de to målinger.

Hvis blowerdoor-testen viser, at huset ikke lever op til bygningsreglementets krav til tæthed, er næste skridt at finde ud af, hvor huset er utæt, så du kan få det tætnet.

Der findes flere forskellige metoder til at finde ud af, hvor huset er utæt:

  • Termografi
    • Brug af røg
    • Måling af lufthastigheder.

En mulighed er at bruge termografi. Termograferingsudstyret fungerer som en slags kamera, der tager et billede af huset,
som med forskellige farver viser, hvor huset er varmt og koldt. Ud fra billedet kan du se, hvor varmen trænger ud gennem utætheder.

En anden mulighed er at bruge røg. Man skaber et overtryk og lader en røgmaskine producere røg inde i huset. Når røgen
slipper ud gennem revner og utætheder i huset, er det tydeligt at se, hvor det trænger til at blive tætnet.

En tredje mulighed er at bruge et specielt apparat, som kan måle lufthastigheder. Apparatet placeres der, hvor man har mistanke om, at der er en utæthed, f.eks. ved et loftudtag til en lampe eller ved fugerne på et vindue. Hvis lufthastigheden er
høj, er det et udtryk for, at der er utætheder.

Du kan godt få udført en blowerdoor-test på et ældre hus. Det kan f.eks. være en god idé, hvis varmeregningen er stor, selvom dit hus er godt efterisoleret.
Blowerdoor-testen viser dog kun, hvor utæt huset er. Det er nødvendigt at supplere testen med en termografisk undersøgelse el.lign. for at konstatere, hvor utæthederne er. Metoderne er de samme som for et nyt hus, men det kan være sværere og dermed dyrere at udbedre utæthederne, da huset jo står færdigt

En mulighed er at bruge termografi. Termograferingsudstyret fungerer som en slags kamera, der tager et billede af huset,
som med forskellige farver viser, hvor huset er varmt og koldt. Ud fra billedet kan du se, hvor varmen trænger ud gennem utætheder.

En anden mulighed er at bruge røg. Man skaber et overtryk og lader en røgmaskine producere røg inde i huset. Når røgen
slipper ud gennem revner og utætheder i huset, er det tydeligt at se, hvor det trænger til at blive tætnet.

En tredje mulighed er at bruge et specielt apparat, som kan måle lufthastigheder. Apparatet placeres der, hvor man har mistanke om, at der er en utæthed, f.eks. ved et loftudtag til en lampe eller ved fugerne på et vindue. Hvis lufthastigheden er
høj, er det et udtryk for, at der er utætheder.

Du kan godt få udført en blowerdoor-test på et ældre hus. Det kan f.eks. være en god idé, hvis varmeregningen er stor, selvom dit hus er godt efterisoleret.
Blowerdoor-testen viser dog kun, hvor utæt huset er. Det er nødvendigt at supplere testen med en termografisk undersøgelse el.lign. for at konstatere, hvor utæthederne er. Metoderne er de samme som for et nyt hus, men det kan være sværere og dermed dyrere at udbedre utæthederne, da huset jo står færdigt