Dokumentation

Når der findes fejl i forbindelse med en termografering, påklæbes udstyret en label med fejlnr., der bliver fotograferet digitalt og påsat rapporten.

Efter termograferingen modtager virksomheden en rapport over fejlene og med anbefaling af forebyggende tiltag.

Foruden en forklaring til termografibillederne indeholder rapporten også digitale fotografier med markering af de steder, der kræver udbedring.

Rapporten er klassificeret fra 1-3, hvor 1 betyder: bør behandles straks, 2: bør behandles snarest og 3: bør holdes under opsyn.

I rapporten klassificeres desuden også de fundne fejl, og rapporten kan således umiddelbart danne grundlag for nødvendig udbedring.

Rapporten fremsendes i løbet af få dage. I tilfælde af at der konstateres fejl, der kræver øjeblikkelig afhjælpning, vil der straks blive informeret herom på arbejdsstedet, mens selve rapporten vil blive fremsendt senere.