Produktionsstop

Produktionsstop kan forårsages af både elektriske og mekaniske defekter.

Termografering bidrager til at sætte fokus på forebyggende tiltag til forhindring af produktionsstop og havari.

Ved termografering kan man påvise fejl og mangler, der ikke kan opdages med visuel kontrol.

Omkostningerne i forbindelse med produktionsstop/havari er erfaringsmæssigt mange gange større, end omkostningerne til vedligeholdelse, da både reparation, produktionstab, løn- og opstartsomkostninger belaster her.

Hvorfor at dit forsikringsselskab anbefaler termografering

Se her
Untitled-1_1