Mekanisk-Termografi

Overvågning og vedligeholdelsestjek af motorer, gear, transportbånd og andre bevægelige dele er også et område, der er meget velegnet til termografi.

Da den termografiske måling er berøringsfri, kan alle undersøgelser foretages, mens produktionen kører på fuld kraft.

Målingerne er sikre, pålidelige og reproducerbare, så man let kan sammenligne med tidligere resultater.

Fremgangsmåden er velegnet til planlægning af den optimale, nødvendige vedligeholdelse, ligesom reparationer og udskiftninger kan planlægges mere effektivt.

Med regelmæssig termografering undgås uventede afbrydelser og produktionsstop.

Termografi kan også anvendes i forbindelse med:

  • Pumper
  • Tanke (niveaubestemmelse)
  • Skorstene
  • Rørsystemer
  • Køle-/fryseanlæg
  • Kedler
  • Cementovne