Hvad er Termografi

Termografi (græsk) er en metode til bestemmelse af et legemes varmestråling. Ethvert legeme, inklusiv det menneskelige, udsender varmestråling – også kaldet infrarød stråling.

Infrarød termografi er en berøringsfri teknik til opfangning af den varmeenergi, alle objekter udstråler.

Ved brug af et infrarødt kamera er det muligt at omforme den udstrålede energimængde til temperaturværdier.

Kameraet ser den udstrålede energi for hver tusindedel millimeter af det areal, der betragtes, og skaber et termogram (billede) heraf.

Termogrammet er et levende øjebliksbillede, og temperaturen kan aflæses hvor som helst på billedet. Termogrammet kan fryses og lagres digitalt til videre analyse og efterfølgende rapportering.

Kameraet kan registrere temperaturforskelle helt ned til en 1/10 grad i et interval fra -40 °C til + 2.000 °C

Termografi bruges i forbindelse med el-anlæg, kuldebroer, lækagesporing, dårlige lejer osv., eller kort sagt alle steder, hvor der kan være temperaturafvigelser.

Flere dyrlæger har med held brugt termografi til at lokalisere betændelse i hestes hove og led.

Et nyt anvendelsesområde inden for sundhedssektoren er tidlig diagnosticering af diabetes: Kameraet kan påvise, at temperaturen i visse dele af patientens ben afviger fra normaltilstanden, hvilket kan være tegn på begyndende diabetes. Behandlingen kan dermed sættes ind på et tidligere tidspunkt, så følgerne af sukkersygen begrænses.