Bygnings-Termografi

Bygningstermografering er den hurtigste vej til en minimering af varmeudgifterne.

Med det sidste nye udstyr er vi i stand til at registrere uensartet isolering selv ved meget lave forskelle i ude- og indetemperature.

Termografering påviser, i hvor høj grad isoleringsmaterialet dækker vægge og loft. Det er derfor muligt at opnå store energibesparelser ved udbedring af årsagen til varmetab fra kuldebroer, dårlig isolering og utætheder i bygningen.

Har du mistanke om byggesjusk? Eller ønsker du blot at sikre dig før boligkøb?

  • Er isoleringen udført korrekt?
  • Er der trækgener?
  • Hvad med fugtskader?
  • Hvor ligger gulvvarmen?

Bygningstermografering kan både bruges som kvalitetssikring og som undersøgelsesmetoder ved tvister.

Untitled-1_1Untitled-1_2